Preskočiť na obsah

Daň z nehnuteľnosti a daň za psa

Obecný úrad Adamovské Kochanovce

oznamuje občanom,
že rozhodnutie

na daň z nehnuteľnosti, daň za psa,
na rok 2018

si môžu vyzdvihnúť na obecnom úrade
v úradných hodinách
do piatku 20. apríla 2018.

Uvedené dane môžete uhradiť priamo do pokladne obecného úradu.