Preskočiť na obsah

Informačná kampaň k biologicky rozložiteľným odpadom

OcÚ Adamovské Kochanovce oznamuje občanom, že starosta obce ,Ing. Michal Križan, poveril Ing. Mariannu Glončákovú, Ing. Vieru Heželyovú a Branislava Moňoka realizáciou informačnej kampane tzv. "osvety od domu k domu" a prieskumu, ktoré sa týkajú nového systému nakladania s biologicky rozložiteľným odpadom v obci Adamovské Kochanovce. Poverenie sa vzťahuje výhradne na rozhovory na tému odpadového hospodárstva so zameraním na biologicky rozložiteľné odpady a domáce kompostovanie a je účinné od 9. 5. 2017 do 31. 5. 2017. Poverené osoby navštívia každú domácnosť, poskytnú občanom potrebné informácie ku kompostovaniu a odovzdajú občanom letáky a čestné prehlásenia o kompostovaní, ktoré po vyplnení zástupca domácnosti odovzdá povereným osobám alebo ich donesie na obecný úrad. Využite preto možnosť získať potrebné informácie týkajúce sa domáceho kompostovania priamo od odborníkov.