Preskočiť na obsah

Marec mesiac knihy v obecnej knižnici

27. marca sa obecná knižnica naplnila detskou vravou. Navštívili ju deti z MŠ Adamovské Kochanovce, keďže marec je mesiac knihy. Vedúca knižnice im vysvetlila ako sa môžu stať čitateľmi knižnice a oboznámila ich s knižničným poriadkom. Zaujali ich hlavne nové knihy. Porozprávali sme si ako sa treba o knihy starať a ktoré knihy ich najviac bavia. Jednu z nových kníh si aj vypožičali a pani učiteľky im z nej budú čítať rozprávku pred spaním. V tomto roku sme najlepšie čitateľky pozvali do Obecnej knižnice v Adamovských Kochanovciach až v pondelok 8. apríla 2019. V roku 2018 bolo v obecnej knižnici vypožičaných až 648 kníh rôzneho žánru. Najviac populárne sú knihy pre najmenších, rôzne fantazijné príbehy a povinné čítanie pre školopovinné deti - kde prevažujú dievčatá a romány pre ženy. Svoje umiestnenie z minulého roka obhájila stála čitateľka Maťka Janíková.
Najlepšie čitateľky Obecnej knižnice za rok 2018 sú:
Dovinová Lucia, s počtom vypožičaných kníh 112, Maťka Janíková, ktorá si v priebehu roka vypožičala 51 kníh a tretie miesto patrí Deniske Janíkovej s 30 vypožičanými knihami.
Za dospelých čitateľov ocenenie za najlepšiu čitateľku získala Elena Šikudová s počtom vypožičaných kníh - 52.
Teší nás, že čas na prečítanie dobrej či už poučnej alebo zábavnej knihy si občania stále nájdu a patria k nim aj deti. Oceneným čitateľkám a všetkým čitateľom obecnej knižnice prajeme, aby v tejto modernej dobe internetu si našli čas aj na čítanie knihy v tlačenej podobe.
Anna Gagová

Fotogaléria