Preskočiť na obsah

Nový Mapový portál obce

Oznamujeme občanom, že na web stránke obce je pridaný nový "Mapový portál", ktorý sa nachádza na úvodnej stránke vľavo aj s priloženým návodom ako ho používať.

Môžete si prezrieť jednotlivé parcely s číslami, stavby, listy vlastníctva, výmery, inžinierske siete, atď., /údaje majú informačný charakter - výpisy sú nepoužiteľné na právne úkony a zaznačené siete nenahrádzajú vytýčenie sietí ich správcami/.

V súčasnosti prebieha skúšobná prevádzka. Na drobných nedostatkoch sa stále pracuje.