Preskočiť na obsah

Ocenenie obecnej kroniky

Slovenská kronika 2018

Národné osvetové centrum v spolupráci so Slovenskou národnou knižnicou, Slovenským národným múzeom a ZMOS-om usporiadali už 10.ročník súťaže o najlepšiu slovenskú kroniku. Súťaž sa koná každý druhý rok, takže v tomto roku si pripomenula 20-ročné trvanie.
Slávnostné vyhodnotenie súťaže sa uskutočnilo v piatok 19.októbra 2018 v priestoroch Slovenskej národnej knižnice v Martine. Hodnotené boli nielen obecné či mestské kroniky a monografie, ale aj kroniky spoločenských organizácií či rôznych inštitúcií a tematické monografie. Poroty v zložení Zuzana Kollárová, Stanislava Knapčoková, Hana Zelinová pre kroniky a Margita Bíziková, Katarína Nádaská a Radoslav Ragač pre monografie posudzovali celkovo 33 kroník a 59 monografií, z ktorých si 10 kroník a 14 monografií odnieslo ocenenie, pričom hneď dve z týchto cien putovali do nášho regiónu.
Hlavné ceny získali :
Visolaje - kronika obce do 1 000 obyvateľov,
Šenkvice - kronika obce nad 1 000 obyvateľov,
Trenčín - kronika krajského a okresného mesta,
Dubnica nad Váhom - kronika mesta a mestskej časti :,
Visolaje - história a súčasnosť školstva - kronika obecnej školy vo Visolajoch
Mimoriadne ceny získali :
ADAMOVSKÉ KOCHANOVCE - za komplexné spracovanie kronikárskych záznamov,
Žilina - za úroveň vedenia kroniky,
Nitra - za kvalitné spracovanie dokumentačného materiálu,
Banská Bystrica - za udržiavanie kontinuity kronikárstva,
Martin - za vysokú odbornú úroveň vedenia kroniky.
Druhé ocenené dielo z nášho regiónu bola monografia obce Kostolná-Záriečie vydaná pri príležitosti 700.výročia prvej písomnej zmienky o obci. V súťaži monografií získala mimoriadnu cenu za prínos pre lokálnu historiografiu.
Porotcovia a zástupcovia organizátorov poďakovali kronikárom a tvorcom monografií za ich obrovský prínos k zachovaniu dejín jednotlivých regiónov. Významná etnologička Katarína Nádaská osobitne vyzdvihla prácu kronikárov, lebo dobre napísaná a zostavená kronika je pre zostavovateľa monografie jedinečným a neoceniteľným zdrojom informácií.
Našu obec v súťaži reprezentoval zápis do obecnej kroniky za rok 2016.

Mgr. Ema Michalcová, obecná kronikárka

Fotogaléria