Preskočiť na obsah

Smútočné oznámenie

Obecný úrad a ZPOZ v Adamovských Kochanovciach s hlbokým zármutkom oznamujú, že dňa 28.7.2019 zomrela vo veku 77 rokov naša spoluobčianka Ing. Jarmila Šebánová, bytom Adamovské Kochanovce 99.

Posledná rozlúčka so zosnulou bude v stredu 31. júla 2019 o 16.00 hodine v Evanjelickom kostole a. v.  v Adamovských Kochanovciach.

Pozostalá rodina oznamuje, že spievanie pri úmrtí Ing. Jarmily Šebánovej bude v utorok 30. júla 2019 o 19.00 hodine v Zborovom dome Evanjelickej a.v. cirkvi v Adamovských Kochanovciach.