Preskočiť na obsah

Smútočné oznámenie

Obecný úrad a ZPOZ v Adamovských Kochanovciach s hlbokým zármutkom oznamujú, že dňa 2. júla 2017 zomrel vo veku 65 rokov náš spoluobčan Ing. Pavol Mucha, pplk. v.v., bytom Adamovské Kochanovce 6.

Posledná rozlúčka so zosnulým bude dňa 6.7.2017 o 16,00 hodine v Dome smútku v Adamovských Kochanovciach.