Preskočiť na obsah

Smútočné oznámenie

Obecný úrad a ZPOZ v Adamovských Kochanovciach s hlbokým zármutkom oznamujú, že dňa 24. júla 2017 zomrel vo veku 86 rokov náš spoluobčan pán Ivan Pavlík, bytom Adamovské Kochanovce 34.

Posledná rozlúčka so zosnulým bude dňa 26.7.2017 o 1600 hod. v Dome smútku v Adamovských Kochanovciach.