Preskočiť na obsah

Smútočné oznámenie

Obecný úrad a ZPOZ v Adamovských Kochanovciach s hlbokým zármutkom oznamujú, že dňa 14.9.2017 zomrela vo veku 69 rokov naša spoluobčianka pani Emília Fabianová, bytom Adamovské Kochanovce 18.

Posledná rozlúčka so zosnulou bude v utorok 19. septembra 2017 o 16.00 hodine v Dome smútku v Adamovských Kochanovciach.

Pozostalá rodina oznamuje, že spievanie pri úmrtí pani Emílie Fabianovej bude v pondelok 18. septembra 2017 o 18.00 hodine v Zborovom dome Evanjelickej a.v. cirkvi v Adamovských Kochanovciach.