Preskočiť na obsah

Smútočné oznámenie

Obecný úrad a ZPOZ v Adamovských Kochanovciach s hlbokým zármutkom oznamujú, že dňa 15. februára 2018 zomrela vo veku 80 rokov naša spoluobčianka pani Emília Hlavatá, bytom Adamovské Kochanovce 226.

Posledná rozlúčka so zosnulou bude v sobotu 17. februára 2018 o 15,00 hod. v Evanjelickom kostole v Adamovských Kochanovciach.