Preskočiť na obsah

Uvítanie detí

Vo vestibule kultúrneho domu sme 18. októbra vítali našich najmenších občiankov. Prítomných a hlavne deti privítala predsedníčka ZPOZ-u Jana Vidová. Z jej slov vyberáme:
„Deti sú nádherné stvorenia. Očkami zvedavo hľadia do sveta a vidia v ňom všetko to, čo sa nám veľkým už stratilo. Dávno pradávno sa nám to ukrylo za vysoký kopec dospelosti...
Veď deti sú nádherné stvorenia a osmoro z nich je tu medzi nami, aby sme im povedali koľko radosti, smiechu a koľko lásky tu medzi nás priniesli".
Starostovi obce predstavila najmladších členov našej Adamovsko - Kochanovskej komunity: Grétku Ulbrychovú, Miška Pyšného, Teodora Vincurského, Adélku Sedlákovú, Sofinku Forgáčovú, Ninku Manduchovú, Adélku Gorcovú a Šimonka Rovného.
„ Istotne je pre vás vážení rodičia pohľad do očí vášho dieťaťa dôvodom na radosť a novú nádej. Verím, že sa jemu i vám bude v živote dariť. Som presvedčený, vážení rodičia, že vynaložíte všetko svoje úsilie, aby sa vám váš ružový púčik rozvinul do voňavej krásy, pre vaše potešenie, pre jeho šťastie a pre ozdobu našej obce" - to boli slová starostu obce Ing. Michala Križana.
V slávnostnom programe vystúpila spevácka skupina žien Vreteno a svojim programom privítali najmenších aj deti z našej obce. Po zápise do pamätnej knihy prijala každá mamička od starostu kvietok a darček pre svoje dieťa.
Slávnosť sme ukončili slávnostným prípitkom na zdravie rodičom a našim najmenším.

A.Gagová

Fotogaléria