Preskočiť na obsah

Uvítanie detí do života

„ Čím sú nám deti?
Čím lúčne kvety,
čím oblohe hviezda,
tým, čoho sa nevzdáš,
len, ak by kvôli nim..."

22. mája sme vo vestibule kultúrneho domu vítali dvoch najmladších obyvateľov našej obce. Na túto slávnosť sme pozývali 5 malých spoluobčiankov - Ditu Križkovú, Lucasa Pánisa, Jakuba Brehovského, Elenu Pavlíkovú a Ninu Kadlečíkovú, ale rodičia troch sa nám ospravedlnili.
Úvodnou piesňou ich privítali speváčky zo speváckej skupiny Vreteno. Slávnosť otvorila predsedníčka ZPOZ-u pani Jana Vidová slovami:
„S úprimným potešením vás čo najsrdečnejšie vítam v mene ZPOZ-u na pôde obecného úradu, kde sa spoločne stretávame, aby sme vaše ratolesti - pätoro ružových púčikov slávnostne uvítali a uviedli do radov občanov našej dedinky Adamovské Kochanovce...."
Po predstavení detičiek a ich rodičov sa slova ujal starosta obce Ing. Michal Križan. Z príhovoru k rodičom vyberáme:
„Narodenie dieťaťa je tým najzázračnejším momentom v živote rodičov. Je pečaťou vzájomnej lásky, je najvzácnejším darom, akým sa môžu milujúci manželia vzájomne obdarovať. Stáva sa prísľubom plnosti života i trvácnosti vášho šťastia. Dnešný slávnostný obrad je akousi bránkou, ktorou vchádza vaše dieťa do nášho sveta. Do sveta, ktorý ho radostne víta, pripravuje mu mnoho prekvapení, ale aj prekážok, ktoré dokáže prekonať len s vašou pomocou..."
Po príhovore nasledoval slávnostný zápis rodičov do pamätnej knihy obce. Od starostu obce prijala mamička kvietok a darčekovú poukážku pre svoje dieťa s malou hračkou.
Detičky a ich rodičov pozdravili aj staršie deti materskej školy pesničkami a básničkou o žabiatku.
Na záver predsedníčka ZPOZ-u popriala deťom - aby kráčali stále po rozkvitnutých lúkach, kde kvitnú žlté hlávky púpav, rozvoniavajú drobné kalíšky fialiek a konvaliniek.
Záver patril starostovi obce, ktorý predniesol slávnostný prípitok na zdravie rodičom a ich deťom. Našu malú slávnosť ukončili speváčky skupiny Vreteno.

A.Gagová

Fotogaléria