Preskočiť na obsah

Demografia

Stav obyvateľov k  31.12.2012  


 

Celkový počet obyvateľov s trvalým pobytom na území obce:   842

 Z toho:                 muži:      410

                             ženy:       432

Najstaršia obyvateľka obce:  p. Dizorzi Božena