Preskočiť na obsah

VZN 3/2018, ktorým sa mení VZN č. 3/2014 o spôsobe náhradného zásobovania vodou, odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp na území obce Adamovské Kochanovce.

Dátum: 26.06.2018
Stav: účinný
Na stiahnutie: vzn_3_2018__o_sp_sobe_n_hradn_ho.pdf (0 kb)