Preskočiť na obsah

VZN č. 1/2018, ktorým sa mení VZN č. 3/2008 o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole a výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školskej jedálni

Dátum: 05.04.2018
Stav: návrh
Na stiahnutie: vzn__.1_m__2018.pdf (0 kb)