Preskoči» na obsah

VZN č. 1/2019, ktorým sa mení VZN č. 4/2016 a č. 3/2017 o výąke príspevku za pobyt die»a»a v M© a výąke príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v ©J

Dátum: 30.04.2019
Stav: platný
Na stiahnutie: vzn_1_2019_pr_spevok_m_.doc (0 kb)