Preskočiť na obsah

VZN č. 3/2016, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 3/2012, č. 4/2014 a č. 5/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za KO a DSO na území obce Adamovské Kochanovce

Dátum: 16.12.2016
Stav: zrušené
Na stiahnutie: 3.pdf (0 kb)