Preskočiť na obsah

VZN č. 3 2017 ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2008 a č. 4/2016 o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole a výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školskej jedálni

Dátum: 05.10.2017
Stav: účinný
Na stiahnutie: vzn_3_2017_pr_spevok_m_.doc (0 kb)