Preskočiť na obsah

VZN č. 3/2018, ktorým sa mení VZN č. 3/2014 o spôsobe náhradného zásobovania vodou, odvádzania odpadových vôd a o zneškodnení obsahu žúmp na území obce Adamovské Kochanovce

Dátum: 06.06.2018
Stav: návrh
Na stiahnutie: vzn_3_2018__o_sp_sobe_n_hradn_ho.doc (0 kb)