Preskoči» na obsah

VZN č. 4/2016, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 3/2008 a č. 5/2009 o výąke príspevku za pobyt die»a»a v M© a výąke príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v ©J

Dátum: 16.12.2016
Stav: účinný
Na stiahnutie: 4.pdf (0 kb)