Preskoči» na obsah

VZN č. 5/2017 o určení výąky dotácie na prevádzku a mzdy na die»a M© so sídlom na území obce Adamovské Kochanovce

Dátum: 15.12.2017
Stav: účinný
Na stiahnutie: vzn_5_2017_dot_cie_na_mzdy_a_prev_dzku_m__v_roku_2018.pdf (0 kb)