Preskočiť na obsah

VZN č. 5/2018, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 4/2017, o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Adamovské Kochanovce

Dátum: 13.12.2018
Stav: účinný
Na stiahnutie: k_pia___8211__vzn_5_2018_miestne_dane_a_poplatok_ko.doc (0 kb)