Preskočiť na obsah

VZN č. 6/2018, ktorým sa ruší VZN obce Adamovské Kochanovce č. 5/2011 "Požiarny poriadok obce"

Dátum: 13.12.2018
Stav: účinný
Na stiahnutie: k_pia___8211__vzn_6_2018_ktor_m_sa_ru___vzn_5_2011__po_iarny_poriadok_obce.pdf (0 kb)