Preskočiť na obsah

VZN č. 7/2018 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy so sídlom na území obce Adamovské Kochanovce

Dátum: 13.12.2018
Stav: účinný
Na stiahnutie: k_pia___8211__vzn_7_2018_dot_cie_na_mzdy_a_prev_dzku_m__v_roku_2019.doc (0 kb)