Preskočiť na obsah

Krízový štáb obce


    V rámci zabezpečovania úloh  civilnej ochrany Obecné zastupiteľstvo v Adamovských Kochanovciach vytvorilo nasledovné výkonné orgány a odborné jednotky CO:

Krízový štáb - je plánovacím a koordinačným orgánom starostu obce na riešenie krízovej situácie v čase mimo vojny a vo vojnovom čase.

Krízový štáb 

 Vedúci krízového štábu: Ing. Rudolf Kadlečík 
 Tajomník krízového štábu: Jana Vidová 
 Členovia krízového štábu:
Pavol Baďura 
 Ing. Miroslav Mikula 
 Ing. Michal Križan 
 Eva Apolenová, Bc. 
 Ing. Anna Muchová 

 

 

 

 


 

 

Evakuačná komisia

 Predseda komisie:Jana Vidová 
 Členovia komisie:
Ing. Michal Križan 
 Ing. Anna Muchová 
 Miroslav Zaťko 
 Darina Kollárová 
 Jozefína Koštialová 
 Mgr. Janka Capáková 

 

 

 

 

 


 

Povodňová komisia

 Predseda komisie:
Pavol Baďura 
 Členovia komisie:
Ing. Miroslav Mikula 
 Ján Hlavica 
 Jaroslav Fabián st. 
 Anton Stacho 
 Dušan Šebeň 
 Ing. Juraj Potoček 

 

 

 

 

 Protinákazová komisia

 Predseda komisie: Viera Malíková 
 Členovia komisie:
Eva Apolénová, Bc. 
 Emília Križková 
 Oľga Konečná 
 Margaréta Navrátilová 
 Mária Horňáková 
 Danka Križanová 

 

 

 

 

 

 

 

Štáb civilnej ochrany - podieľa sa na organizovaní a zabezpečovaní činnosti síl a prostriedkov, ktoré vykonávajú záchranné, lokalizačné a likvidačné práce, organizuje súčinnosť odborných jednotiek so silami a prostriedkami vykonávajúcimi záchranné práce a ďalšie potrebné práce...

Štáb CO

 Vedúci štábu CO:
 Ing. Rudolf Kadlečík 
 Zástupca vedúceho štábu:
Jana Vidová
 Členovia štábu CO:
Pavol Baďura 
 Ing. Miroslav Mikula 
 Ing. Michal Križan 
 Eva Apolénová, Bc. 
 Viera Malíková 
 Mgr. Ján Rídzik - DSS 
 Mgr. Ľubica Plesnivá - DD 
 Ing. Anna Muchová 

 

 

 

 

 

 

 


          

Na základe možného vzniku ohrozenia mimoriadnou udalosťou s prihliadnutím na špecifické podmienky boli vytvorené tieto odborné jednotky:

Jednotky CO:

Vyslobodzovacia jednotka

Vedúci jednotky:   Pavol Baďura

Jednotka zdravotníckej starostlivosti

Vedúci jednotky:   Eva Apolenová, Bc.

Poriadková jednotka

Vedúci jednotky:   Jaroslav Fabian str.

Jednotka v sklade materiálu CO

Vedúci jednotky:   Marta Capáková

Jednotka na stanici výstupu evakuovaných

Vedúci jednotky:   Jozefína Koštiaľová