Preskočiť na obsah

Spôsob úhrady

Spôsob úhrady

1. V hotovosti u pracovníčky Obecného úradu v Adamovských Kochanovciach

2. Poštovou poukážkou.

3. Bezhotovostným prevodom na účet v banke.