Preskočiť na obsah

Termíny zasadnutí obecného zastupiteľstva

 Plán zasadnutí

Obecného zastupiteľstva v Adamovských Kochanovciach

v roku 2018

Obecné zastupiteľstvo v Adamovských Kochanovciach bude mať plánované zasadnutia v  roku 2018:

 26. februára 2018  
/pondelok/
 23. apríla 2018/pondelok/ 
 25. júna 2018/pondelok/ 
 20. augusta 2018/pondelok/ 
 22. októbra 2018/pondelok/ 
 13. decembra 2018/štvrtok/

Pozvánka na zasadnutie s programom, bude zverejnená najneskôr 3 dni pred jeho konaním alebo v prípade neplánovaného zasadnutia aspoň 24 hodín pred jeho uskutočnením, obvyklým spôsobom - vyvesením pozvánky na úradnej tabuli obecného úradu, vyhlásením v miestnom rozhlase a informáciou na webovej stránke obce.