Preskočiť na obsah

Združenia, kluby > Jednota dôchodcov Slovenska, základná organizácia Adamovské Kochanovce

Jednota dôchodcov Slovenska, základná organizácia Adamovské Kochanovce

Jednota dôchodcov Slovenska bola založená 16.februára 1999. Za svoju úlohu si zobrala združovať dôchodcov v obci, presadzovať ich potreby a záujmy, pomáhať im aj vypĺňať voľný čas. Pri založení mala 52 členov. Za 8 rokov svojho pôsobenia, vzrástol počet zaregistrovaných dôchodcov na 88 osôb.

Rok 2007

Výbor organizácie:

predsedníčka 
- Anna Pavlíková
podpredseda
- Vladimír Jurčo
pokladníčka
- Pavlína Solníková
kultúrny referent
- Pavel Šebán
tlačová referentka
- Eva Mikulová
revízor
- Jolana Stachová
členovia výboru
- Ján Bončo

Výbor sa stretáva zvyčajne jedenkrát mesačne alebo pri príprave akcií podľa potreby

- pravidelne v októbri v "mesiaci úcty k starším ľuďom" sa zúčastňujú členovia organizácie na posedení, ktoré organizuje obecný úrad. Jubilantom z radov dôchodcov sú pri tejto príležitosti odovzdávané drobné darčeky
- na svojich členov nezabúda Jednota dôchodcov ani pri ich životných jubileách a v obecnom rozhlase im vždy venuje ich obľúbené melódie
- v letnom období pre dôchodcov zvyčajne pripravuje spoločné posedenie
- v prípade výhodnej ponuky, umožňuje svojim členom účasť na zájazdoch spojených s prevádzacími akciami, pričom im prispieva na časť nákladov
- okresná organizácia Jednoty dôchodcov Slovenska 6 krát v roku ponúka v priestoroch Domu armády v Trenčíne posedenie pri hudbe a tanci, na ktorých sa majú možnosť zabaviť i naši členovia
 

ROK 2008

     V polovici februára 2009 si na svojej výročnej členskej schôdzi dôchodcovia  pripomenuli 10. výročie založenia základnej organizácie Jednoty dôchodcov Slovenska v našej obci. Na jubilejnom stretnutí sa v mene obecného úradu zúčastnili zástupkyňa starostu p. Jana Vidová a pracovníčka OcÚ pre osvetovú činnosť p. Anna Gagová, delegátkou za OO JDS Trenčín bola p. Anna Trenčanová.

     Zakladajúca členka a predsedníčka tejto organizácie pani Anna Pavlíková pripomenula aktivity miestnej JDS v roku 2008:

-  firemné akcie - Agentúra KMZ Liptovský Mikuláš, DV Koncert Rekords, Spoločnosť Party Goldens Hlohovec
-  v auguste posedenie pri dychovke a guláši
-  septembrové posedenie dôchodcov s OcÚ v sále kultúrneho domu
- kytica melódií venovaná spolu s gratuláciou  prostredníctvom obecného rozhlasu našim členom pri ich životných jubileách
 -  posedenia pri hudbe a tanci v Dome armády v Trenčíne (vstupné 5 €), ktoré 7 krát v roku poriada JDS  pre jej členov (z našej obce malý záujem)
-  spolupráca s OcÚ pri organizovaní obecných podujatí

 

    Predsedníčka organizácie predložila na schválenie návrh novej kandidátky na vedenie základnej organizácie JDS v Adamovských Kochanovciach, tak ako ho doporučil výbor na svojom zasadnutí. V ďalšom období bude pracovať výbor v nasledovnom zložení:

predsedníčka 
- Ing. Kontrová Emília
podpredseda
- Mgr. Mikušaťová Eva
hospodárka
- Solníková Pavlína
kultúrny referent
- Šebán Pavel
tlačový referent
- Križko Ľuboš
revízna komisia 
- Starostová Jolana, Krecháčová Eva 

     Poďakovanie za dlhoročnú prácu patrí odchádzajúcim členom výboru p. Anne Pavlíkovej, p. Eve Mikulovej a p. Vladimírovi Jurčovi.

     Správu o finančnom hospodárení základnej organizácie predniesla hospodárka p. Pavlína Solníková.

     Svojím vystúpením prispeli k dobrej nálade prítomných, deti z detského folklórneho súboru VRETIENKO.

Fotogaléria


 

Kontakt:

Ing. Emília Kontrová
mob: 0907/161 317
e-mail: milka@kontra.sk