Preskočiť na obsah

Združenia, kluby > Únia žien Slovenska, základná organizácia Adamovské Kochanovce

Únia žien Slovenska, základná organizácia Adamovské Kochanovce

     V roku 1948 bol v obci založený ženský spolok - zväz žien ŽIVENA. Jeho prvou predsedníčkou bola Margita Gajdoštínová. Neskôr pri miestnom národnom výbore vzniká Výbor žien a jeho predsedníčkou bola Anna Líšková. Až do roku 1990 boli ženy združené v Slovenskom zväze žien a v tom roku sa premenovali na Demokratickú úniu žien Slovenska. V roku 2001 dochádza k preregistrovávaniu žien do jej nástupníckej organizácie- Únie žien Slovenska (ÚŽS).

     Po preregistrácii jej členiek do ÚŽS, t.j. pri jej vzniku, mala nová základná organizácia 31 žien. Ku koncu roku 2006 prebehla v organizácii nová registrácia, pri ktorej bolo zaevidovaných už 50 členiek, čiže od jej vzniku pribudlo do organizácie 19 žien.

Rok 2007

     Členky ÚŽS väčšinou spolupracujú pri akciách, ktoré organizuje komisia pre kultúru a šport pri OcÚ. Medzi najvydarenejšie, ktoré sa stretli s najlepším ohlasom boli

  • kurzy varenia
  • jesenné výstavy ručných prác, dopestovaného ovocia a zeleniny
  • posedenie s psychologičkou na tému "Žena v domácnosti",  ktorej súčasťou bola i výstavka "Čo sme si prichystali na zimu do našich komôr", kde sa ženy pochválili svojimi zaváraninami, sušeným ovocím, bylinkami na čaje, sušenými kvetinovými aranžmá...

     Naše ženy sa zúčastňujú i na akciách poriadaných Okresnou organizáciou ÚŽS v Trenčíne

  • na 1. a 2. ročníku amatérskej súťaže "Spevom k srdcu" organizovanej OO ÚŽS,  spievali p.Marcela Bušová s p.Pavlou Potočkovou a  p. Pavla Šikudová s p. Annou Petrovou
  •  na Vansovej Lomničke organizovanej pod záštitou Únie žien Slovenska pravidelne a úspešne reprezentujú našu obec p.Janka Vidová a na okresnej prehliadke si v r. 2006 "vyrozprávala" prvenstvo Ivanka Struhárová
     S radosťou možno konštatovať, že v obci už vyrastá mladá generácia žien, ktorá sa zapája do týchto aktivít.

     Súčasnou predsedníčkou ZO ÚŽS je Ing. Jarmila Šebanová a o financie sa stará pokladníčka Ing. Anna Staňáková. 

Ing. J. Šebanová

 

Rok 2008

Únia žien Sloveska bilancovala 

(Príhovor predsedníčky ZO ÚŽS, Ing. Šebánovej) 

     Základným programovým cieľom ÚŽS je zabezpečiť všestranný osobnostný, vzdelanostný a kultúrny rozvoj ženy. Naša organizácia ÚŽS Adamovské Kochanovce má 48 členiek. Predsedníčka ZO ÚŽS sa v roku 2008 šesťkrát zúčastnila na zasadnutí správnej rady obvodnej organizácie. Zúčastňuje sa i kultúrnych podujatí, ktoré organizuje obvodná organizácia v Trenčíne. Sporadicky sa pridajú i členky našej organizácie.

     Vzhľadom na to, že účasť žien na organizovaní kultúrnych podujatí v našej organizácii je nízka, v roku 2008 sme svoju činnosť zabezpečovali v spolupráci s obecným úradom. Jediným svetlý bodom bol zájazd na divadelné predstavenie do Bratislavy, kedy bol obsadený autobus do posledného miesta. Zorganizovanie každého podujatia (napr. informácia o zavedení eura) zaberie čas a treba na to i finančné prostriedky. Je smutné, keď je účasť nízka. Obdobná situácia sa zopakovala pri kurze aranžovania vianočných ozdôb. Verte, že podujatie bez účastníkov neprinesie radosť ani úžitok.

     Milé ženy, spoločne sa zamyslime, či sa chceme stretávať, odovzdávať si skúsenosti a hľadať spoločné záujmy. Bolo by ideálne, keby medzi nás pribudla i mladšia generácia a priniesla svoje poznatky o tom, ako si má žena zachovať svoju hrdosť a rozvíjať národnú identitu.

     Je to na nás všetkých, akým smerom sa chceme uberať v roku 2009.

 

 


 

Kontakt:e-mail: