Preskočiť na obsah

Mikulášska nádieľka

Dnes poobede sa už okolo 16 hodiny začali schádzať pred KD prvé deti zvedavé na príchod Mikuláša. Na svojej drožke ťahanej dvoma krásnymi koníkmi, spolu s anjelom a čertom, prešiel po celej dedine a konečne zastavil pred  kultúrnym domom. Tu ho už netrpezlivo čakal kopec detí a ich rozžiareným očkám konkuroval len práve rozsvietený vianočný strom pred OcÚ.

čakanie na MikulášaMikuláš