Preskočiť na obsah

Nová autobusová čakáreň

Tí, ktorí čakávate na autobus pri OcÚ ste určite privítali, že aj posledná ošarpaná plechová čakáreň bola nahradená novou, podobnou ako tri ostatné čakárne v obci. Táto malá investičná akcia ale stála nie malé peniaze z rozpočtu obce a preto by bolo dobré, zachovať ju čo najdlhšie v pôvodnom peknom stave. Platí to najmä pre "lepičov plagátov", ktorým treba pripomenúť, že na umiestňovanie plagátov a iných oznámení slúžia drevenné panely vedľa každej čakárne. Tie dva kroky navyše stoja za to. Plagáty vyvesené mimo určených plôch môžu byť odstránené.

cakaren