Preskočiť na obsah

Otvorenie MŠ

Vážení zákonní zástupcovia,

v náväznosti na možnosť otvorenia materskej školy odo dňa 1.6.2020 Vás žiadam o nahlásenie záujmu o dochádzku dieťaťa do Materskej školy Adamovské Kochanovce. Zákonný zástupca vyplní tlačivo - Prieskum záujmu o dochádzku dieťaťa do materskej školy k 01.06.2020 a odošle ju na e-mail: riaditelmsak@gmail.com do 27.05.2020.         

  Formulár na prieskum záujmu ZZ.docx (11889)