Preskočiť na obsah

Oznámenie občanom

Obecný úrad v Adamovských Kochanovciach bude

do 18. januára 2021 zatvorený

z dôvodu nariadenia vlády v súvislosti s vývojom pandemickej situácie. 

Prosíme občanov, aby obecný úrad kontaktovali len v naliehavých prípadoch na tel. číslach:

Ing. Michal Križan    0902 909 670

Emíllia Križková        0902 909 672

Anna Gagová             0902 909 673

O možných zmenách Vás budeme informovať obecným rozhlasom a na web stránke obce.