Preskočiť na obsah

Pomoc starším občanom a občanom s oslabenou imunitou

 

Obec  Adamovské Kochanovce v súvislosti so šíriacou sa nákazou koronavírusu vyzýva starších občanov, občanov s oslabenou imunitou a chorých občanov, aby zvážili každý svoj pohyb na verejnosti.

Zároveň ponúka možnosť pre týchto občanov zabezpečiť pomoc s nakupovaním potravín a vecí každodennej potreby prostredníctvom dobrovoľníkov v prípade, že tieto úkony Vám nemá kto zabezpečiť z kruhu vašich blízkych.

V prípade potreby pomoci môžete telefonovať na číslo obecného úradu 032/6490325.

Nehanbite sa prijať pomoc, ktorú Vám ponúkame.