Preskočiť na obsah

Smútočné oznámenie

Obecný úrad a ZPOZ v Adamovských Kochanovciach s hlbokým zármutkom oznamujú, že dňa 3.10.2019 zomrel vo veku 61 rokov náš spoluobčan pán Pavol Baďura, bytom Adamovské Kochanovce 84.

Posledná rozlúčka so zosnulým bude v utorok 8. októbra 2019 o 16.00 hodine v Dome smútku v Adamovských Kochanovciach.