Preskočiť na obsah

Smútočné oznámenie

Obecný úrad a ZPOZ v Adamovských Kochanovciach s hlbokým zármutkom oznamujú, že dňa 23.10.2019 zomrel vo veku 89 rokov náš spoluobčan Ing. Ján Malík, CSc., bytom Adamovské Kochanovce 189.

Posledná rozlúčka so zosnulým bude v pondelok 28. októbra 2019 o 14.30 hodine v Evanjelickom kostole   a. v.  v Adamovských Kochanovciach.

Pozostalá rodina oznamuje, že spievanie pri úmrtí Ing. Jána Malíka, CSc., bude v sobotu 26. januára 2019    o 17.00 hodine v Zborovom dome Evanjelickej a.v. cirkvi v Adamovských Kochanovciach.