Preskočiť na obsah

Smútočné oznámenie

Obecný úrad a ZPOZ v Adamovských Kochanovciach s hlbokým zármutkom oznamujú, že dňa 24. novembra 2019 zomrel vo veku 86 rokov náš spoluobčan pán Pavel Čaňo, bytom Adamovské Kochanovce č. 56.

Posledná rozlúčka so zosnullým bude v utorok 26. novembra 2019 o 1500 hod. v Dome smútku v Adamovských Kochanovciach.

Pozostalá rodina oznamuje, že spievanie za zosnulého bude 25. novembra 2019 o 1730 hod. v Rímsko-katolíckom kostole v Melčiciach a omša za zosnulého bude 26.novembra 2019 o 1400 hod. v Rímsko - katolíckom kostole v Adamovských Kochanovciach.