Preskočiť na obsah

Smútočné oznámenie

Obecný úrad v Adamovských Kochanovciach s hlbokým zármutkom oznamuje, že dňa 4.6.2020 zomrel vo veku 87 rokov náš spoluobčan pán Ján Mikula, bytom Adamovské Kochanovce 185.

Posledná rozlúčka so zosnulým bude v sobotu 6. júna 2020 o 15.00 hodine v Evanjelickom kostole a. v.      v Adamovských Kochanovciach.