Preskočiť na obsah

Smútočné oznámenie

Obecný úrad v Adamovských Kochanovciach s hlbokým zármutkom oznamuje, že dňa 4.11.2020 zomrela vo veku 90 rokov naša spoluobčianka pani Kornélia Helešová, bytom Adamovské Kochanovce 179.

Posledná rozlúčka so zosnulou bude v kruhu blízkej rodiny na cintoríne v Kochanovciach.