Preskočiť na obsah

Smútočné oznámenie

Obecný úrad v Adamovských Kochanovciach s hlbokým zármutkom oznamuje, že dňa 24.12.2020 zomrel vo veku 69 rokov náš spoluobčan pán Štefan Čaňo, bytom Adamovské Kochanovce 261.

Posledná rozlúčka so zosnulým bude v kruhu blízkej rodiny na cintoríne v Adamovciach.