Preskočiť na obsah

Smútočné oznámenie

Obecný úrad v Adamovských Kochanovciach s hlbokým zármutkom oznamuje, že dňa 30.12.2020 zomrela vo veku 67 rokov naša spoluobčianka pani Marcela Bušová, bytom Adamovské Kochanovce 98.

Posledná rozlúčka so zosnulou bude v kruhu najbližšej rodiny na cintoríne v Adamovciach.