Preskočiť na obsah

Zber v obci

Obecný úrad oznamuje občanom, že v sobotu 19. septembra 2020 sa vo dvore KD uskutoční 

od 9:00 - 12:00 hod. zber veľkoobjemového odpadu, zber elektroodpadu, zber nebezpečného odpadu

od 10:00 - 10:30 hod. sa pred OcÚ uskutoční výkup starého papiera.