Preskočiť na obsah

Zmena doby korčuľovania

Obecný úrad oznamuje záujemcom o korčuľovanie, že sa mení pravidelná doba korčuľovania na zimnom štadióne MG RINK na Sihoti v Trenčíne. Podľa nového harmonogramu sa korčuľuje každú nedeľu (i v novom roku) v čase od 16.00 do 17.00 hod. V uvedenom čase je ľadová plocha vyhradená len pre návštevníkov nášho regiónu.

Záujemci sa môžu na štadión dopraviť individuálne alebo mimoriadnym autobusom s odchodom:

  1. Adamovské Kochanovce, Jednota     -   15.25 hod.
  2. Adamovské Kochanovce                  -   15.26 hod.

Po skončení korčuľovania pôjde autobus i späť. Vstupné na zimný štadión i doprava autobusom sú pre účastníkov zdarma.

     Obecný úrad ďalej upozorňuje záujemcov o korčuľovanie, že z dôvodu konania regionálneho hokejového turnaja, ktorý sa uskutoční na zimnom štadióne v nedeľu 30. decembra, presúva sa pravidelné nedeľné korčuľovanie z nedele, na sobotu 29.12.2007 na čas od 12.15 hod. do 13.15 hod.

Odchod mimoriadneho autobusu:

  1. Adamovské Kochanovce, Jednota      -  11.40 hod.
  2. Adamovské Kochanovce                   -  11.41 hod.
Autobus pôjde späť až po skončení hokejového turnaja obce Chocholná-Velčice o 14.30 hod. Doprava i vstupné na štadión sú opäť zadarmo.