Preskočiť na obsah

Zvýšené nebezpečenstvo vzniku požiarov

ORH a ZZ Trenčín dňom 14.8.2019 odvoláva čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov na lesných pozemkoch v ich ochrannom pásme v územnom obvode Trenčín, Ilava.