Preskočiť na obsah

Demografia

Stav obyvateľov k  31.12.2018  


 

Celkový počet obyvateľov s trvalým pobytom na území obce:   875

 Z toho:                 muži:      444

                             ženy:       431

Najstarší obyvateľ obce:  p. Ján Heleš