Preskočiť na obsah

Obecné dokumenty

Názov Stav
Ekonomicky oprávnené náklady r. 2020 opatrovateľka platný
Rodičom detí navštevujúcich MŠ Adamovské Kochanovce návrh
Kalendár vývozu seperovaného odpadu v obci v r. 2021 návrh
Plán kultúrnych aktivít na rok 2021 platný
Pandemický plán platný
Krízový plán COVID-19 platný
Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR platný
Záverečný účet za rok 2019 platný
Rozhodnutie zriaďovateľa o otvorení MŠ platný
Rozhodnutie zriaďovateľa o otvorení MŠ platný
Plán udržateľnej mobility TSK platný
Kultúrny plán rok 2020 platný
Ochrana osobných údajov platný
Kompostujeme v biekokarpatsko-trenčianskom mikroregióne platný
Záverečný účet za rok 2017 platný
Prenájom obecných priestorov účinný
Rozpočet 2017 - návrh návrh
Plán kultúrnych a športových aktivít na rok 2016 v obci Adamovské Kochanovce platný
Plán kultúrnych a športových aktivít na rok 2012 v obci Adamovské Kochanovce platný
Plán kultúrnych a športových aktivít na rok 2011 v obci Adamovské Kochanovce platný
Dodatok č. 1/2011 k zásadám odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva v Adamovských Kochanovciach platný
Štatút obce Adamovské Kochanovce platný
Zmena zásad hospodárenia a nakladania s majetkom obce Adamovské Kochanovce 2010 platný
Zásady odmeňovania poslancov OZ Adamovské Kochanovce 2010 platný
Úprava rokovacieho poriadku OZ platný
Plán kontrolnej činnosti platný
Rozvojový plán obce Adamovské Kochanovce na rok 2010 platný
Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce Adamovské Kochanovce zmena
Zásady nakladania s finančnými prostriedkami obce Adamovské Kochanovce účinný
Štatút obce Adamovské Kochanovce zrušené
Výzva k verejnému obstarávaniu podprahovej zákazky platný
Poplatky za služby a nájom v obci Adamovské Kochanovce platný
Zmena - doplnok č.1 územného plánu Adamovské Kochanovce návrh
Rokovací poriadok obecného zastupiteľstva v Adamovských Kochanovciach zmena
Programový rozpočet obce Adamovské Kochanovce 2009-2011 platný
Zápisnica z verejného zhromaždenia občanov platný
Rokovací poriadok komisie OcÚ v Adamovských Kochanovciach na ochranu verejného záujmu účinný
Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Adamovské Kochanovce platný
Listy vlastníctva na pozemky-č.1 a č.2 platný
Katastrálna mapa pohrebiska č.2 Kochanovce platný
Katastrálna mapa pohrebiska č.1 Adamovce-M.Bierovce platný
Situačný plán pohrebiska č.2 Kochanovce s ochr.pásmom platný
Situačný plán pohrebiska č.1 Adamovce - M.Bierovce s ochr.pásmom platný
Prevádzkový poriadok pohrebísk obce Adamovské Kochanovce, cintorí č.2 Kochanovce platný
Prevádzkový poriadok pohrebísk obce Adamovské Kochanovce, cintorín č.1 Adamovce - M.Bierovce platný
Rozhodnutie Region.úradu verejn.zdravotníctva -pohrebisko nový cintorín platný
Rozhodnutie Region.úradu verejn.zdravotníctva -pohrebisko starý cintorín platný
Záverečný účet za rok 2007 platný
Rozpočet obce na rok 2008 platný