Preskočiť na obsah

Zoznam žiadateľov pripravených na vypracovanie zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

Dátum: 26.10.2009
Stav: platný
Na stiahnutie: trenciansky_kraj_1__ziadatelia_o_poskytnutie_financ.nen_vrat._prispevku.pdf (0 kb)

Zoznam žiadateľov pripravených na vypracovanie zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku,
po splnení všetkých podmienok vyplývajúcich z výzvy v opatrení 3.4.1.


Trenčiansky kraj - opatrenie 3.4.1.


Názov obce                                 žiadaná výška
                                                      príspevku v EUR
Obec Adamovské Kochanovce      193 487,79
Obec Bohunice                              229 262,51
Obec Brestovec                               89 865,20
Obec Dolná Breznica                       276 046,36
Obec Dolné Kočkovce                     358 110,63
Obec Horná Mariková                      170 227,70
Obec Horná Poruba                          356 565,78
Obec Horné Naštice                           58 300,18
Obec Horné Vestenice                     276 241,58
Obec Hôrka nad Váhom                   334 957,57
Obec Hrádok                                     256 917,68
Obec Hrachovište                               88 899,87
Obec Chvojnica                                   81 944,44
Obec Ivanovce                                  243 202,41
Obec Kálnica                                     407 711,15
Obec Kľačno                                      108 409,47
Obec Krivoklát                                    44 011,44
Obec Lipník                                       165 559,23
Obec Malá Čausa                              199 045,75
Obec Malé Kršteňany                        139 971,20
Obec Nedašovce                               174 828,75
Obec Neporadza                                 271 495,56
Obec Nimnica                                     210 914,14
Obec Nitrianske Sučany                    375 318,36
Obec Očkov                                        146 367,24
Obec Opatovce                                  113 095,66
Obec Ostratice                                  432 867,88
Obec Pečeňany                                  137 058,43
Obec Podhradie                                  120 150,18
Obec Pochabany                                   78 043,76
Obec Poruba                                        414 107,20
Obec Skalka nad Váhom                     389 495,01
Obec Slatinka nad Bebravou                 56 203,04
Obec Streženice                                  284 072,21
Obec Temeš                                        106 495,70
Obec Tuchyňa                                       68 614,15
Obec Tužina                                        297 868,97
Obec Veľké Držkovce                         144 798,21
Obec Veľké Hoste                               156 853,37
Obec Veľké Kršteňany                        195 216,53
Obec Veľký Klíž                                   220 834,87
Obec Višňové                                        35 831,18
Obec Vršatské Podhradie                     97 409,13
Obec Žitná - Radiša                            128 477,49