Preskočiť na obsah

VZN č. 1/202, ktorým sa mení VZN č. 3/2015 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce Adamovské Kochanovce

Dátum: 08.02.2021
Stav: návrh
Na stiahnutie: vzn_1_2021_prev_dzky_a_slu_by.doc (0 kb)