Preskočiť na obsah

VZN č. 2/2020, ktorým sa mení VZN č. 4/2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za KO a drobné stavebné odpady na území obce Adamovské Kochanovce

Dátum: 15.12.2020
Stav: účinný
Na stiahnutie: VZN_2_2020_miestne_dane_a_poplatok_KO_1.pdf (0 kb)