Preskočiť na obsah

VZN č. 2/2021, ktorým sa mení VZN č. 4/2015 o nakladaní s komunálnymi odpadmi, drobnými stavebnými odpadmi, biologicky rozložiteľnými odpadmi a elektroodpadmi z domácností, ktoré vznikli na území obce

Dátum: 08.02.2021
Stav: účinný
Na stiahnutie: vzn_2_2021_o_nakladan__s_odpadmi.doc (0 kb)